color option

Müzikal

Müzikalin kendine özgü bir olay örgüsü vardır. Müzikal: dans, müzik ve diyalogların olaylarla bütünleştiği sahne gösterisidir. Müzikalde; hareket, müzik ve diyalog eş değerde önemlidir ve her biri birbirini besler. Olaylar ve duygular; müzik, hareket ve dramanın teknik yönleriyle bir bütün olarak iletilir.

Müzikallerin insanlara hissettirdiği içten ve özel duygular vardır. Bir müzikal izlediğimizde birçok açıdan ruhumuzu besleriz. Bu minvalde müzikalin, görsel ve işitsel hitabı ve insana yaşattığı sanat hazzı kayda değer niteliktedir. Müzikaller, içinde barındırdığı çeşitli dalların harmonizasyonları sayesinde özeldirler ve bu harmanizasyon ne kadar eş dağılımlı sağlanırsa o kadar uyum yakalanır.

Stüdyomuzun drama ve dans eğitmenlerinin eş zamanlı planladıkları müzikal atölyelerinde çocuklarımız birçok sanat disiplinindeki yeteneklerini keşfetmeye olanak bulurlar ve ortaya çıkan bu   yetenekleri  bu süreçte yapılan çalışmalarla geliştirip, sahneleme şansına sahip olurlar. Birçok çocuk, çalışılan disiplin fark etmeksizin, söz konusu sahneleme olduğunda çekingenlik gösterip kendini ön planda sergilemeye yanaşmaz. Özellikle disiplinler arası yapılan müzikal gibi çalışmalarda öncelikli amaç çocukların özgüven kurulumunu gerçekleştirmektir. Çocuklar kendilerini özgüvenli hissettiklerinde ve yeteneklerini keşfetmeye olanak bulduklarında, bu çekingenlik ortadan kalkar ve gönüllü olarak kendilerini sahnede sergileme isteği doğar. Bu gibi çalışmaların en nihai amacı çocuğu topluma  öz iradesi ve özgüveni güçlü bir birey olarak kazandırmaktır bu esnada da kendini keşfetme sürecine yardımcı olmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.  Çocuklardaki zihin ve beden bütünlüğünün güçlendirilmesi adına müzikal gibi disiplinler arası çalışmalar oldukça önem arz etmektedir.