color option

Karaoke

Tarihte müziğin doğuşuna dair birçok teori ortaya atılmıştır. Bu teorilerin her birinin öncelikli ve nihai olarak benimsediği ortak sav elbette ki ilk varoluş zamanlarında yalnızca sesin olduğudur. Zaman içerisinde seslere eklenen sözlerle , müziğin de insanlıkla bir olarak evriliş süreci başladı ve bugün bizler müziği çeşitli dillerde deneyimleme şansına sahip olduk. Bu süreçte değişmeyen tek şey ise müziğin hangi dilde olursa olsun başlı başına evrensel/ birleştirici bir dil oluşu oldu. Bugün, anlamadığımız dilleri, müziğin ortak bir dil oluşu sayesinde anlamaktan öte hissedebiliyoruz.

Çeşitli kültürlerden öğrencilerimizin bulunduğu stüdyomuzda, gelişen teknolojinin müziği bir kulvar daha yukarı taşıdığı ve bizlere kolay bir ulaşım imkanı  sunduğu karaoke sistemimizle çocuklar,  aralarında ortak/ evrensel bir dil yaratma imkanı buluyor. Topluluk önünde şarkılar seslendirmek  onlara özgüven kazandırıp,  kendilerini ifade etme imkanı veriyor. Çeşitli dillerde şarkılar söylemek çocuklarımızın dil gelişimini destekliyor ve eğlenerek öğrenme ilkesiyle dile/ kültüre aşinalık sağlanıyor.