color option

Çocuk Dansı Dersleri

Özel dersler, çocukların ihtiyaç ve gelişiminin eğitmenler tarafından daha yakından takip edilmesi ve kendisine özgü olarak en uygun eğitimin seçilmesine olanak verilir. Çocuklarının kısa zamanda hızlı yol katetmesini hedefleyen aileler için uygun bir uygun bir seçenektir.

Özel dersler sayesinde çocuğun gelişimi çok daha ayrıntılı bir şekilde gözlemlenir ve bu gözlem süreci boyunca ilgili dersin eğitmeni tarafından çocuğun gereksinimlerine göre aksiyon alınır. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimi için gereksinimlerin devinimli bir şekilde  gözlem süreçleri içerisinde belirlenişleri, normal ders rutinlerinden daha yüksek oranlarda sürdürülebilirlik sağlar.

Eğitmenin odak noktasının tek bir çocukta toplanmış olması eğitmen ve çocuk arasındaki sosyal etkileşimin yoğunluğu açısından önemlidir. Odak noktası tek bir çocukta toplanan eğitmen, çocuğun zihinsel ve bedensel bütünlüğü yakalamasında çok daha etkin rol oynar.

Eğitmen, süreç içerisinde akışa doğrudan yönlendirmeler yapabilme fırsatı bularak çocuğun gelişim evresine büyük oranda hakim olur. Bu hakimiyet, çocuğun eğitimini aldığı branşa yönelik özgüven kurulumunda oldukça destekleyici niteliktedir. Özgüven kurulumunda, doğrudan bir onay mekanizmasıyla karşı karşıya gelen çocuk bu öğrenme sürecini başarılı bir şekilde tamamlayabilir.