color option

KURUCUMUZUN MESAJI

Şehrimizde yaşayan farklı ülkelerden ailelerin çocuklarına İngilizce eğitim dilinde sportif faaliyetler hazırlarken, ülkemiz çocuklarına da  küçük yaşta yabancı arkadaşlıklar kurabilmelerine olanak sağlayan entegrasyon içerikli Multi Kültürel Spor Okulu projemize katılan yeni aileler sayesinde  yeni kulvarlar açmamıza sebep olmuşlardır.

Bu kulvarlardan bir tanesi de “the STUDIO” oldu.

İlk günden itibaren branşlarımız arasında yer alan Jimnastik ve Çocuk Dansı programlarımızda eğitimlerimiz için kiraladığımız salonlardaki organizasyon veya hijyen sorunları dolayısıyla gerek yabancı ailelerimizdeki bize yansıtmadıkları memnuniyetsizlik, gerekse bizlerin gözlemlediği eksiklikler “the STUDIO” projemizin meydan gelmesini sağlamıştır. Özellikle kalabalık ortamlarda çalışmalar yürüten salonlardaki gerek hijyen sorunu gerekse kendi katılımcılarının sirkülasyon yoğunluğu bizleri bu projeyi hayata geçirmemizi sağlamıştır.

Kontrollü giriş çıkışın olduğu, son derece sıhhi ve hijyen ortamımızı kurabileceğimiz bir yer oldu “the STUDIO”. Özellikle küçük çocuklarımızın içimize sindiği bir ortamda yerlerde yuvarlanarak da olsa sporlarını ve oyunlarını gerçekleştirebilecekleri bir salon oldu.

Tabii yetişkinlerimizi de unutmadık. Herkesin spor yapması gerektiği olgusundan yola çıkarak özellikle akşam saatlerine hazırladığımız birbirinden farklı spor çalışmaları ile aile büyüklerine de etkinlikler düzenledik.

Entegrasyonun sadece çocuklar için önemli olmadığını düşünerek yetişkinlerimize de farklı kültür ve ülkelerden katılan üyeler ile güzel bir sosyal ağ olmasını hedefliyoruz.