color option

Modern Dans

Klasik balenin katı ve kısıtlı doğasına karşı bir tepki olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan bir dans türüdür. Bale, jazz, break dance gibi farklı dans kollarında kullanılan tekniklerin bir kombinasyonunu içinde barındırır. Birçok müziğe uygun, özgür bir dans türüdür. Geleneksel dansların kuralcığılından uzaktır. Asıl hedef dansçının duygu düşünce ve deneyimlerini dilediği gibi ifade etmesi ve vücudu aracılığıyla göstermesidir.

Çocuk modern dans sınıfları, çocukların yaratıcılığını ve hareket kabiliyetlerini geliştirmek için oldukça faydalıdır. Modern dans, çocukların kendi bedenlerini keşfetmelerine olanak sağlar. Her çocuğun içerisinde barındırdığı özgün bir ritim vardır. Modern dans sayesinde bu ritim yakalanır ve bu ritmin serbest dolaşımına izin verilir.

Herhangi bir kural yahut ezber kalıp barındırmayan modern dansta çocuk, kendi devinimini keşfedip; bu devinimi özgürce yaşayabilir, yönlendirebilir ve dönüştürüp geliştirebilir. Her çocuğun içinde var olan özgün ritmi özeldir ve bu ritmi tanıyabilmek yalnızca ona has bir kabiliyettir. Bizlerin bu husustaki gayesi çocuğun kendi ritmini keşfetme sürecinde ona yol göstermek, ritmini tanıması için ona olanak sağlamaktır.

Stüdyomuzun deneyimli eğitmenleri tarafından tasarlanmakta olan modern dans derslerimizde önceliğimiz her daim çocukların özgünlüğünü kırpmadan, gelişim süreçlerine katkı sağlamaktır.

Dans bir anlatım biçimi, kendi başına bir dildir. Çocukların dansı bir dil olarak benimsemesi ve bu dille kendisi ve başkalarıyla iletişime geçmesi onların yaşantılarına farklı bir perspektif sunar. Çocuğun; sözden öte harekette bulunması ve devinimi hissetmesi kendisiyle bütünleşikliği adına önemli bir husustur.